سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین کاظمی کارگر – دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده برق و کامپیوتر- تهران- ایران
مرتضی دویران کشاورزی – دانشگاه زنجان- دانشکده فنی و مهندسی- رنجان- ایران

چکیده:

در این مقاله رو ش جدیدی برای بهبود پایداری سیستمهای قدرت با استفاده از الگوریتم چند منظوره ژنتیک ارائه میگردد که تابع هدف آن بصورت چند منظوره میباشد . برای این منظور در ابتدا مدل خطی شده سیستم قدرت که دارای TCSCمی اید و سپس با معرفی توابع هدف بر Ĥ میباشد بدست می اساس تابع انرژی لیاپان وف، پاسخ زمانی خطای ماندگار سرعت و نرخ میرایی مقادیر ویژه و با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند منظوره عمل بهینه سازی صورت میپذیرد . برای اثبات کارائی روش ارائه شده از یک سیستم قدرت تک ماشینه استفاده شده است که نتایج بدست آمده نشان میدهد که روش ارائه شده دارای کاربرد مناسبی است.