سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی خطیب زاده ازاد – پژوهشگاه نیرو – گروه مطالعات سیستم
همایون برهمند پور – پژوهشگاه نیرو، گروه مطالعات سیستم
نیکی مسلمی – پژوهشگاه نیرو، گروه مطالعات سیستم

چکیده:

حفاظت جریان زیاد یکی از مهمترین حفاظ تهای شبکه توزیع است. در این حفاظت از ترکیب دو رله جریان زیاد برای پست های زمینی و فیوز کات اوت برای پست هایی هوایی توزیع در طول شبکه توزیع و نیز ابتدای فیدر توزیع استفاده می گردد. در تنظیم هماهنگ تجهیزات حفاظتی، همواره رله اضافه جریان ابتدای فیدر باید دارای فاصله زمانی مناسب برای عملکرد در مورد خطاهای پست های فیدر بوده تا از تداخل و عدم هماهنگی عملکرد تجهیزات حفاظتی پرهیز شود. در این مقاله الگوریتم تنظیم هماهنگ تجهیزات حفاظتی در شرایط مانور در شبکه توزیع ارائه م یشود و با پیاده سازی آن بر روی یک شبکه نمونه، نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرد.