سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن کاظمی کارگر – دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر ، دانشگاه شهید بهشتی
غلامرضا زارعی گوار – دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر، دانشگاه زنجان
وحید نبئی – دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر، دانشگاه زنجان
رضا اقمشه – دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر، دانشگاه زنجان

چکیده:

برای حفاظت یک شبکه قدرت باید رله های حفا ظتی در کمترین زمان ممکن ناحیه خطا دیده را از بخش های سالم شبکه جدا کنند . درشبکه های انتقال رله های دیستانس و جریانزیاد باید بصورت هماهنگ تنظیم شوند تا در صورت عدم تشخیص خطا توسط رله اصلی رله های پشیبان بعدی پس از گذشت تاخیر زمانی ، خطا را رفع کنند . در این مقاله هماهنگی بهینه رله های دیستانس و جریان زیاد بصورت ترکیبی با همزمان با استفاده از روش جدید الگوریتمPSO با آشوب برای تئوری آشوب انجام گرفتهاست. ترکیبPSO بهبود توانایی جستجوی سراسری و رهایی از مینیمم های محلی مساله بهینه سازی با تعداد متغییر زیاد انجام گرفته است . برای مدلسازی رله ها از مدل واقعی یا مدل دیجیتالی که امروزه برای حفاظت سیستمهای قدرت بکار می روند استفاده شدهاست. روش پیشنهادی بر روی یک شبکه استاندارد 8 باسه تست شده و نتایج حاصله کار آیی روش پیشنهادی را نشان میدهد.