سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد عامریان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

وجود تنوع در شهرهای امروز جز اصلی ترین موراد برای دستیابی به یک شهر خوب است. تنوع که به گفته فاین اشتاین عامل هویت بخش و ارتقا دهنده مطلوبیت فضاست. همچنین با توجه به اقبالی که به شهرسازی ایرانی-اسلامی در سال های اخیر رو کرده است.هدف این پژوهش بررسی تنوع کارکردی در شهرسازی ایرانی اسلامی و نمونه کامل ان یعنی اصفهان در عصر صفوی است. در این نوشتار ابتدا مفهوم تنوع از دید نظریه پردازان بررسی گردید و سپس مولفه ها و شاخص های ارزیابی آن استخراح شده است. در بخش پایانی به بررسی وجود و یا میزان حضور این مولفه های در فضاهای شهری اصفهان در دروه صفوی پرداخته شده است. بر اسسا یافته های پژوهش وجودکارکردهای متفاوت محور چهارباغ و میدان نقش جهان بعنوان اصلی ترین فضاهای شهری و یا به عبارتی دیگر شاه بیت قصیده شهر ایرانی اسلامی و همچنین حضور مسالمت آمیز مردم در محلات مسیحی، یهودی و مسلمان در کنار یکدیگر دال بر متنوع بودن شهر اصفهان بعنوان شهر ایرانی-اسلامی میباشد