سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عدنان عایق – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
احسان جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

هویت از موضوعاتی بحث برانگیز در معماری و شهرسازی معاصر ایران است ضرورت دستیابی به معماری و شهرسازی با هویت ایرانی امری است که این روزها باید به آن پرداخت سیر تحول معنایی واژه هویت ودگرگونینگرش انسان به جهان دگرگونی هویت ها را در پی داشته است انسان سنتی هویت خویش را خارج از جهان مادی جستجو می کرددر حالیکه انسان مدرن آمده بود تا خود و جهان را آنگونه که می خواست بسازد انتقال معماری روز اروپا و آمریکای شمالی به کشورهایی چون ایران پیامدها و عوارض ناگواری در پی داشته است این تهاجم چنان سریع و گستردهبوده که گویی تیشه به ریشه خورده است دراین میان یکی از شدیدترین مباحثه های رایج بین اهل حرفه از جمله معماران و شهرسازان از بین رفتن هویت شهری در شهرهای ایران از جمله تهران است.این تغییر مفهوم هویت و انتقال اندیشه های معماری روز اروپا و آمریکا باعث جدایی معماری ایران از اصل و ریشه خود شده است.