سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین مسعودی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
علی آفتابی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
مرتضی مظفری – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
جمشید عمیقیان – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این پژوهش فریت روی نانومتری از طریق فرآیند نوین آسیاب کاری پرانرژی مرطوب ، از پودرهای فلزی آهن و روی تهیه گردید . مراحل این فرآیند به کمک الگوهای XRD مورد بررسی قرار گرفت . فاز خواسته فریت روی ) ) ZnFe2O4 پس از 10 ساعت آسیاب کاری در حدود 10 درصد تشکیل شد . برای تک فاز و کاربرد فرمول شرر نشان می دهند که اندازهی XRD نمونه تک فاز شد . الگوهای 600 ° C پخت داده شد . در 600 ° C و550 ،500 شدن، نمونه در دماهای بلورکها از 17/9 نانومتر در نمونهی آسیاب کاری شده تا 20/4 نانومتر در نمونهی تک فاز تغییر می کند.