سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید سپهریان – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده شیمی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگا
سیدواقف حسین – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده شیمی

چکیده:

پنج نمونه متفاوت از سه جاذب جدید، زیرکونیوم سیلیکات مزوپروس، استاتیک سیلیکات مزوپروس و سدیم (IV) سیلیکات با نسبت های مولی متفاوت از Si/Metal با استفاده از ستیل تری متیل آمونیوم برمین (CTMABr) به عنوان قالب تهیه شدند. پراش اشعه ایکس (XRD) جذب نیتروژن ، SEM، اسپکتروسکوپی مادون قرمز (IR) ، مطالعات تجزیه حرارتی (TG) و جذب رادیونوکلیدهای نمونه های سنتز شده مورد بررسی قرار گرفت. جداسازی های دوتایی رادیونوکلیدها بر روی ستون های این جاذب های جدید مورد ارزیابی قرار گرفته است.