سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه بادفر – کارشناس ارشد شیمی تجزیه
زهرا رمضانی – استادیار شیمی تجزیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده دارو
رویا میرزاجانی – استادیار شیمی تجزیه دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دراین تحقیق برای حذف گاز هیدروژن سولفید H2S از جریان گاز ترش جاذب هیبرید خاک کلی و نانوذرات نقره درابتدا سنتز و سپس در مسیر گاز ترش قرارگرفته است هیبرید خاک کلی و نانوذرات نقره را با نشاسته کاملا مخلوط کرده سپس ستون با آن پرشده و گاز ترش از آن عبور داده شده است اثر پارامترهای مختلف از قبیل مقدار هیبرید خاک کلی و نانوذرات نقره مقدار پرکننده ها، فشار و حجم گاز عبوری برای جذب H2S مورد برسی قرارگرفت. یافته های حاصل از این بررسی نشان میدهد کهکارایی هیبرید خاک کلی و نانوذرات نقره در حذف سولفید هیدروژن در شرایط بهینه 76/48 درصد بوده است و همچنین 22/84 درصد از دی اکسید کربن گاز ترش را می تواند جذب کند.