سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساسان میرزاخانلویی – تهران کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران کرج بلوار پژوهش پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
ایوب ارپنائی –
محمدعلی اسدالهی – اصفهان دانشگاه اصفهان دانشکده علوم و فناوریهای نوین گروه بیوتکنولوژی
حسین توانایی – اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده نساجی

چکیده:

نانوالیاف پلیمری تولید شده به روش الکتروریسی درسالهای اخیر کاربرد بسیاری درمهندسی بافت و توسعه ساماندهی رهایش دارو پیدا کرده اند یکی از پلیمرهای مورد توجه دراین زمینه پلی لاکتیک گلایکولیک اسید PLGA است این پلیمر به علت زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری گزینه مناسبی برای ساخت داربستهای مورد استفاده در کشت سلولی می باشند PLGA خواص سطحی مطلوبی برای چسبیدن سلوله ها به آن ندارد به همین دلیل اغلب یک پلیمر مناسب را به منظور بهبود خواص سطحی وارد ساختار داربست مربوطه می کنند دراین پژوهش نانوالیافی از مخلوط پلی لاکتیک گلایکولیک اسید و ژلاتین که یک پلیمر زیستی است تهیه شد. بررسی مورفولوژی نانوالیاف حاصل با روش میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM نشان داد که افزایش درصد ژلاتین منجر به افزایش توزیع قطر الیاف می گردد.