سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا ختائی – دانشگاه تبریز دانشکده شیمی گروه شیمی کاربردی
محمود زارعی – دانشگاه تبریز دانشکده شیمی گروه شیمی کاربردی
سیروس نوری – دانشگاه ارومیه دانشکده علوم گروه شیمی
لیلا مرادخان نژاد – دانشگاه ارومیه دانشکده علوم گروه شیمی

چکیده:

دراین کار پژوهشی نانوذرات دی اکسید تیتانیم دوپه شده با نیتروژن توسط روش صنعتی با استفاده از اوره به عنوان منبع تامین کننده نیتروژن تهیه گردید. جهت تعیین مشخصات نانوذرات از انالیزهای TEMXRDBET استفاده گردید میزان افزایش جذب نور مرئی توسط نانوذرات دی اکسید تیتانیم دوپه شده به کمک انالیز اسپکتروسکوپی انعکاسی DRS مورد بررسی قرار گرفت فعالیت فتوکاتالیزی نانوذرات دی اکسید تیتانیم دوپه شده با نیتروژن و همچنین دوپه نشده تحت تابش نور مرئی و در حضور فیلتر جاذب نور فرابنفش جهت حذب ماده رنگزای قرمز بازی ۴۶ مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاصل نشان داد که نانو ذرات دی اکسید تیتانیم دوپه شده با نیتروژن در حضور نور مرئی قادر به حذف الاینده های الی از آب می باشد.