سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غزال نداف – دانشکده مهندسی نساجی ، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
محمد مرشد – دانشکده مهندسی نساجی ، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
مهدی امیرنصر – دانشکده شیمی ، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

چکیده:

در این مقاله یک روش ساده برای تهیه نانو الیاف اکریلیک حاوی نانوذرات نقره از طریق الکتروریسی محلول کلوئیدی حاوی ناوذرات نقره ارائه شده است. به منظور تهیه محلول حاوی نانوذرات از روش تهیه درجا (in situ) استفاده شده . بدین ترتیب که نمک نیترات نقره به محلول PAN/DMF افزوده شده و در مرحله بعدی، کاهش یونها در محلول با کمک قوس زنون تسریع شده است. محلولهای کلوئیدی با استفاده از طیفهای جذبی FTIR , TEM , UV-Vis مورد بررسی قرار گرفته . هدایت الکتریکی محلولهای حاوی مقادیر مختلف نیترات نقره اندازه گیری شده و سپس با فرایند الکتروریسی از محلولهای کلوئیدی نانوالیاف تهیه شده است. در نهایت با کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) قطر ناو الیاف و ساختار سطحی آنها مشخص شده است.