سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین طالبیان – Department of Chemistry, Faculty of Science, Islamic Azad University, Shahreza branch, I.R. Iran
نجمیه مالکی – Sol-gel preparation of nano –structured zinc oxid thin films for photocatalyti Applications:solvevt effect

چکیده:

فیلم لایه نازک ZnO تهیه شده به روش سل – ژل در حضور الکلهای متفاوت و روی بستر شیشه به کمک تکنیک غوطه وری نشانده می شود ماده اغازگر همه این سنتزها استات روی دو ابه است الکلهای مورد استفاده اتانول ایزوپروپانل متانول ۱٫۴ بوتان دی ال هستند که با عنوان حلال استفاده میشوند ستیل تری امونیم بروماید CTAB به عنوان نگهدارنده و مونواتیلن امین MEA به عنوان تثبیت کننده استفاده می شود تفاوت الکلها باعث ایجاد مرفولوژی های متفاوت از ZnO فعالیت نوری متفاوت و کریستالیزاسیون بهتر می شود نانوذرات توسط تکنیکهای UV-VIS,SEM,XRD شناسایی شدند . فوتوتخریب رنگدانه ازوسولامین لیمیت براون که یک رنگدانه ازو در صنعت نساجی است توسط این چهار کاتالیست انجام و نتایج آن مقایسه شد.