سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمجید نقیب زاده – یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مرکز تحقیقات ناباروری
محمدعلی فرامرزی – دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی
محسن امینی – دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی
امیر امانی – دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده فناوری های نوین گروه نانوتکنولوژی

چکیده:

هدف از اجرای این تحقیق سنتز نانوذرات کیتوزان همراه با الفا – توکوفرول بود. براساس مطالعات مزیت این ترکیب احتمالا شامل افزایش حلالیت ، سرعت انحلال و در نهایت زیست دسترسی الفا – توکوفرول ویتامینی آب گریز به واسطه سایز کوچکتر و نانومتری ذرات تهیه شده و همچنین استفاده از خواص منحصر به فرد می باشد دراین تحقیق از فرایند اولتراسونیکاسیون جهت تهیه نانوذرات استفاده شده است براساس نتایج پودر حاصل از لیوفیلیزاسیون فرمولاسیون نانوذرات بدو ن نیاز به محیطاسیدی در محیط آبی مجددا بخوبی توزیع شده و اندازه ذرات و پتانسیل ذتای آن نیز تقریبا مشابه قبل از فرایند لیوفیلیزاسیون بود. نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی و تفرق پویای نوری نشان میدهد که نانوذرات حاصله دارای شکل نیمه کروی و اندازه ذره ای حدود ۳۵۰ نانومتر هستند. پتانسیل ذتا و شاخص کرم بستن پایداری مناسبی را برای فرمولاسیون نانوذرات نشان داد براساس نتایج ذرات از توزیع اندازه ذرات باریکی برخوردار بودند.