سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حلما بهاری – تهران دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش فیزیک
زهرا دهقانی – تهران دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش فیزیک
اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد – تهران دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش فیزیک
محمدحسین مجلس ارا – تهران دانشگاه تربیت معلم گروه فیزیک

چکیده:

نانوذرات CdSexTe1-x به روش ترموشیمیایی و با بکارگیری عامل پوششی TGA در محیط ابی تهیه شدند برای مطالعه خواص نوری خطی از طیف سنجی جذبی UV-Vis و فوتولومینسانس PL استفاده گردید با افزایش زمان حرارت دهی گاف انرژی کوچکتر می شود و طیفهای جذبی به سمت طول موجهای بزرگتر انتقال می یابد و نیز نانوذرات CdSexTe1-xنورتابی لبه نواری را نشان میدهند همچنین روش متداول جاروب -Z برا یاندازه گیری اندازه و علامت ضریب شکست غیرخطی و ضریب جذب خطی در توان تابشی ۵۰ میلی وات برای نمونه CdSe0.3Te0.7 بکاررفته است اندازه گیری ها تحت تابش با لیزر پیوسته هلیم – نئون با طول موج ۶۳۲/۸ نانومتر صورت گرفته است.