سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد نیایی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان گروه فیزیک
فرزانه مراحمی – دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات خوزستان
احمد حسن پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان گروه فیزیک

چکیده:

دراین مقاله نانوذرات فریت منگنز به روش سل – ژل خود احتراقی تهیه شده اند. مواد اولیه بکاررفته عبارت بود از نیترات های فلزی مورد نظر و اسید استیک که به عنوان عامل کمپلکس کننده به کار گرفته شد. شناسایی فاز اسپینلی نانوپودرها بوسیله پراش پرتوایکس انجام گردید و از روش ویلیامسون – هال برای محاسبه اندازه نانوبلورکها استفاده شد حضور اکسید فلزی بوسیله بیناب سنج فروسرخ مطالعه شد نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داده است که توزیع ذرات بصورت همگن می باشد و اندازه ذرات مطابقت خوبی با نتایج بدست آمده از روش ویلیامسون – هال دارد براساس مطالعات انجام شده مشخص شده است که روش سل – ژل خود احتراقی می تواندگستره بزرگی از تولیدنانوذرات را برای کاربردهای گوناگون مورد پوشش قرار دهد.