سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم موحدی – دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان دانشکده علوم پایه گروه شیمی
سیمین جانی تبار درزی – تهران سازمان انرژی اتمی ایران پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

دراین تحقیق روی اکسید حساس شده با رنگ مربورومین تهیه و توسط روشهای دستگاهی انالیز کیفی EDX پراش اشعه ایکس XRD، میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و طیف سنج مادون قرمز FT-IR شناسایی می شود و سپس کارایی فوتوکاتالیستی آن برای تخریب متیل اورنژ بهعنوان مدلی ازا لاینده محیط زیست بررسی می گردد نتایج نشان میدهد که محلول متیل اورنژ در حضور فوتوکاتالیست روی اکسید حساس شده با رنگ با سرعت بیشتری رنگ زدایی می شود.