سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مائده ازاده – تهران دانشگاه تربیت مدرس گروه پلیمر
محمدعلی سمسارزاده –

چکیده:

گروهی از ترکیبات سیلیکاتی مزوپور MCM-41 هستند که کاربردهای متنوعی به خصوص به عنوان نگه دارنده کاتالیزورهای مختلف دارند لذا بهبود ساختار آنها همواره موردنظر بوده است با استفاده از β-CD و ستیل تری متیل امونیم برمید به عنوان قالب و هدایت کننده ساختار و هم چنین تترااتیل ارتوسیلیکات به عنوان منبع سیلیکا MCM-41 با نظم بالا تولید می شود روشهای پراش پرتو X,BET,SEM به منظور شناسایی نمونه ها استفاده شدند. نتایج نشان میدهند که ساختار متخلخل بصورت شش ضلعی لانه زنبوری است و ایزوترم جذب و دفع نیتروژن از نوع IV بوده و موید ساختارمتخلخل MCM-41 می باشد.