سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد جوادی منش – گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشکده مهندسی چوب کاغذ
احمدرضا سرائیان – گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده مهندسی چوب کاغذ

چکیده:

نانوفیبریل سلولز در چوب یک ساختار جالبی دارد که میتواند در ترکیبات نانوپلیمر به دلیل سختی زیاد که شبکه نانوفیبریل و همچنین نواحی کریستالی دارد می تواند به عنوان تقویت کننده قوی باشد اگر نسبت نانوفیبریل های سلولز کم باشد میکروکریستالین سلولز MCC به دست می اید اگر نسبت نانوفیبریل های سلولز زیاد باشد میکروفیبریلت سلولز MFC به دست می اید هدف مطالعه ارتباط خوب بین شبکه های نانوفیبریل سلولز و ترکیبات است نانوکاغذها از منافذ مختلفی و از نانوفیبریل ها دارای جرم مولی مختلفی هستند اماده سازی شده است خمیر درمعرض پالایش مکانیکی و تخریب انزیمی قرار می گیرد نانوفیبریل های سلولز به طور موفقیت امیزی در ماده ی زمینه ای پخش شد و نشان داده شده که سختی ترکیبات بهبود می یابد.