سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد حسن پور – گروه فیزیک واحد علوم و تحقیقات خوزستان
حوری محمدپور – گروه فیزیک واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمد نیایی فر – گروه فیزیک واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

دراین پژوهش نانوپودرهای TiO2 به روش سل ژل ساخته شد. ژل تولید شده در بازه دمایی ۱۰۰ درجه تا ۸۰۰ درجه سانتی گراد گرمادهی شد ساختار نمونه ها با استفاده از دستگاههای FT-IR,XRD مورد بررسی و شناسایی قرارگرفت. بررسی الگوهای پراش XRD نانوپودرها نشان دهنده تشکیل فاز اناتاز در دمای ۴۰۰ درجه و تبدیل آن به فاز روتایل در دمای ۶۰۰ درجه سانتی گراد می باشد اندازه ریز بلورکها از ۱۳nm در دمای ۴۰۰ درجه به ۴۸nm درد مای ۸۰۰ درجه افزایش یافته است.