سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میرحسن حسینی – دانشگاه جامع امام حسین ع مرکز تحقیقات شیمی
سیدلطف الله شریفی –
سیدحسن حسینی –
فرشاد خزایی –

چکیده:

برای سنتز نانوکاتالیست ها ازنمکهای نیترات منگنز II و نیترات آهن III درمحیط بازی استفاده شد رسوب هیدروکسیدی آهن و منگنز درمحلول آبی بدست آمد رسوب بدست آمده برای تهیه MnFe2O4 در دو دمای 250 و 400 درجه سانتی گراد درکوره کلسینه شد برای تهیه Fe2O3 رسوب مربوطه دردمای 350 درجه سانتی گرادکلسینه شد آزمایش تجزیه کاتالیستی نانوذرات با استفاده از محلول 5 درصد آب اکسیژنه و باتکنیک حجم سنجی اکسیژن تولید شده انجام گرفت نتایج بدست آمده مشخص کرد نمونه ی تهیه شده دردمای 400 درجه سانتی گراد از فعالیت کاتالیستی بالاتری برخوردار است