سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان دادفر – گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
خلیل فقیهی – گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

پلی (امید – ایمید ) از طریق واکنش N,N – پری ملیتیمیدو – بیس – L – فنیل الانین با ۴و۴ – دی امینو دی فنیل سولفون از طریق روش سل – ژل در حضور تری فنیل فسفیت TPP، پیریدین Py و کلسیم کلراید CaCl2 انالیز عنصری تایید گردید نانوکامپوزیت های این پلی (امید – ایمید ) با ارگانوکلی از طریق روش سل ژل تهیه شد و ساختار نانوکامپوزیت های پلی (امید – ایمید ) – ارگانوکلی از طریق روش های SEMXRDFT-IRبررسی و تایید شد خواص گرمایی نیز توسط روش های DTGTGA بررسی و با پلی امید اولیه مقایسه گردید.