سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سودابه داوران – تبریز دانشگاه تبریز دانشکده داروسازی
حسن کیانفر – تبریز دانشگاه پیام نور

چکیده:

درسالهای اخیر مطالعه و تهیه نانو ذرات معدنی جهت کاربردهای بیودارویی توجه خاص پژوهشگران این رشته را به خود جلب کرده است فلزاتی مثل نقره و طلا بعنوان عوامل ضد باکتری در طی قرنها مورد استفاده قرارگرفته اند دراین کار پژوهشی گزارشی از سنتز و خواص ضد باکتریایی نانوذرات نقره تهیه شده در بستری از شبکه هیدروژل پلیمری ارائه شده است هیدروژل حساس به دما برپایه پلی ان ایزوپروپیل اکریل امید – متاکریلیک اسید – هیدروکسی اتیل متاکریلات با بکاربردن مقادیر مختلف تری اتیلن گلیکول دی متاکریلات بعنوان عامل ایجاد اتصالات عرضی طی واکنش پلیمریزاسیون رادیکال ازاد منومرهای ان ایزوپروپیل اکریلامید، متاکریلیک اسید و هیدروکسی اتیل متاکریلات تهیه شده است جهت احیا یونهای نقره از سدیم بوروهیدرید بعنوان ماده احیا کننده استفاده گردید مشخصات شبکه هیدروژل با استفاده طیف سنجی بررسی شد.