سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد سلیمانی لشکناری – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بهزاد داودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسین عیسی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

نانوکامپوزیت های پلی انیلین با استفاده از امونیم پرسولفات بعنوان اکسنده و دودسیل بنزن سولفونات سدیم به عنوان پایدار کننده تهیه شده است خواص نانوکامپوزیت تهیه شده از قبیل شکل شناختی اندازه ذرات و ساختمان شیمیایی بررسی شده است نتایج نشان میدهد که اندازه ذرات به نوع پایدا رکننده بستگی دارد همچنین ساختمان شیمیایی محصول با استفادها ز طیف FTIR بررسی شده است.