سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میرقاسم حسینی – ازمایشگاه تحقیقاتی الکتروشیمی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز
رضا نجار – ازمایشگاه تحقیقاتی پلیمر دانشکده شیمی تبریز
محمد شکری – ازمایشگاه پژوهشی شیمی کاربردی گروه شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
قمر ضرب پور – ازمایشگاه پژوهشی شیمی کاربردی گروه شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

هدف از اصلاح فتوکاتالیزورها بهبود بخشیدن خصوصیاتساختاری و الکترونی آنها و همچنین افزایش حساسیت فتوکاتالیزورها به طور موجهای بلندتر ناحیه نور مرئی است مطالعات حاکی از ان است که نانوذرات نقره دوپینگ شده برروی انواع ساختارهای اکسید روی ، فعالیت فتوکاتالیزوری ZnO را افزایش داده و پایداری نوری آن را نیز بهبود می بخشنددراین مطالعه نانوکامپوزیت نقره دوپ شده برروی نانوذرات شبه میله ای اکسید روی با بهره گیری از روش میکروامولسیونی تهیه شده است نانوکامپوزیت سنتز شده با بکارگیری تکنیکهای EDX,SEM,XRD مورد شناسایی قرار گرفته است.