سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منوچهر سبحانی – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
حمیدرضا رضایی – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
رحیم نقی زاده – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

در تحقیق حاضر تهیه نانوذرات تیتانات آلومینیم از روش سل – ژل با انحلال نمکهای تیتانیوم و آلومینیم در اتانول و افزودن اسید سیتریک صورت گرفت . پس از تهیه سل اولیه درpH اسیدی و پلیمریزاسیون آن، ژل تشکیل شده خشک و سپس تحت عملیات کلسیناسیون قرارگرفت . همچنین از XRD ، SEM و STA برای بررسی پودر حاصله استفاده شد . طبق نتایج دمای تشکیل تیالیت از 1280 o C به 750 o C کاهش یافته و افزایش دمای کلسیناسیون تا 950 o C باعث بهبود در تشکیل تیالیت میشود . سایز ذرات حاصله زیر 50 نانومتر میباشد که به شکل گلکلم بوده و تشکیل اگلومرههایی در حدود 100 نانومتر دادهاند .