سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیروس عباسی – فوق لیسانس چینه و فسیل شناسی
سیدمرتضی نیرومند – دانشجوی کارشناسی ارشد
ثیاب قدسی – استاددانشگاه ارومیه
اسلام ابراهیم نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دانش زمین شناسی پایه و اساس مطالعات ما را درشناخت سرگذشت و بهره دهی کره ای که روی آن زندگی می کنیم تشکیل میدهد بدین علت است که بررسیهای لازم برای تهیه نقشه ها و گزارشها و دیگرتحقیقات زمین شناسی با دو هدف اساسی زیرانجام میشود شناخت تحولات زمین شناسی بررسی توان معدنی همزمان با پایان برنامه پنج ساله سوم تهیه نقشه های یکصدهزارم مناطق اولویت دار به اتمام رسید و بیشاز 80درصد کشورزیرپوشش این نقشه ها درآمد پس از اتمام نقشه های یکصدهزارم نقشه های زمین شناسی با مقیاس یک بیست وپنجهزارم 1:25000 اغاز شد این نقشه ها بسترمناسبی را برای فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی فراهم می سازد با کمک نقشه های زمین شناسی اطلاعات پایه علوم زمین دراختیار پژوهشگران دیگر قرارمیگیرد به عبارت دیگر از نقشه های زمین شناسی درتمامی طرح های مکان یابی شهری و صنعتی شامل انتخاب محل شهرها روستاها و شهرکهای جدید انتخاب محل سازه های بزرگ مانند سد یا نیروگاه و طرح های مسیریابی مانند انتخاب مسیر جاده ها مسیرخطوط انتقال نیرو مسیر لوله های گاز آب و نفت کاربرددارند و بدون استفاده از این نقشه ها اجرای هرکدام از مواردذکر شده با مشکل مواجهه خواهد شد.