سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود محمودپور – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی
ایمان انتظام سلطانی – دکتری زمین شناسی کاربردی
محمدجواد بلورچی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی با کاربرد ویژه درعملیاتی نمودن اجرای پروژه های عمرانی و طراحی پی سازه های مهندسی با بیشینه ضریب ایمنی مدنظر است بدین جهت ضروری است تا ویژگیهای زمین شناسی مهندسی توده های سنگی و خاکی درمنطقه مورد نظر برپایه استانداردهای جهانی که دراین زمینه وجود دارد برداشت شده و درنقشه بازتاب یابند دراین میان تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی با مقیاس 1:25000 ازحساسیت بیشتری به جهت دقت دربرداشت ها و تعدادایستگاه های برداشتی برخوردار می باشند تفکیک واحدهای سنگ چینه ای از نظر جایگاه زمین شناسی و مشخص نمودن درصد توده سنگهای دربرگیرنده هرسازند از مراحل اولیه و اساسی دراین بررسی ها میباشد برداشت ویژگیهای دیداری زمین شناسی مهندسی درزه ها و سنگها از مراحل بعدی بررسی ها می باشد رده بندی مهندسی سنگها و رده بندی واحدهای سنگی از دیدگاه سهولت گودبرداری درمراحل نهایی برداشتهای صحرایی قرار دارند. برای تعیین پارامترهای مهندسی خاک ها درمحدوده نقشه ها ازمونهای ژئوتکنیکی برجا و آزمایشگاهی گوناگون انجام شده است.