سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

دلارام ضیایی – کارشناس ارشد بیابان زدایی
سیدجمال الدین خواجه الدین – استاددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف این مطالعه تفکیک اراضی شوروقلیایی از طریق داده های ماهواره ای به روش شبکه عصبی مصنوعی است تصاویر سنجنده ASTER پس از تصحیح هندسی و تعیین بهترین ترکیب باندی برای FCC جهت طبقه بندی نظارت نشده استفاده شد درهر خوشه طیفی ۶ نقطه انتخاب و با GPS مکانیابی گردید و خاک سطحی نمونه برداری شد و مورد ازمایش قرارگرفت برروی تصاویر پردازشهای لازم صورت گرفت و نقشه های با دقت بالا با روش شبکه عصبی مصنوعی تولید شد.