سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا حاجی هاشمی جزی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیابان زدایی محل دانشگاه تهران
مجید اتشگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تهران
امیرحسین حمیدیان – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

مدیریت منابع آبهای زیرزمینی نقش مهمی در مناطق خشک و نیمه خشک بازی می کند به همین دلیل به کاربردن روشهایی که بتواند وضعیت این ابها را مشخص کند لازم و ضروری است دراین مقاله توزیع آلاینده های SAR,Na,TDS,EC در سطح ابهای زیرزمینی شهرستان گلپایگان استان اصفهان با روشهای زمین اماری کریجینگ و کوکریجینگ در نرم افزارهای+ ArcGIS GS مورد ارزیابی قرارگرفت و نقشه های پراکنش مکانی هرکدام تهیه گردید این نقشه ها می تواند ابزار مناسبی برای مدیریت اینمنابع آبی باشد و با درا ختیار داشتن نقشه توزیع الاینده های مختلف ابهای زیرزمینی علاوه بر کنترل و برنامه ریزی در راستایکاهش الودگی ها امکان کاهش تاثیرات آنها با تغییر کاربری و مسیر عبوری فراهم می گردد جهت بررسی روشهای زمین اماری کریجینگ و کوکریجینگ از اطلاعات مربوط به 84 نمونه چاه دشت گلپایگان استان اصفهان استفاده شد. بعد از نرمال سازی داده ها اقدام به ترسیم واریوگرام گردید برای این که بهترین مدل برای برازش برروی واریوگرام تجربی انتخاب شود مقدارRSS کمتر و استحکام ساختار فضایی قویتر به کار رفت. در ادامه برای تعیین مناسب ترین روش درون یابی از فن ارزیابی متقابل و RMSE و از نرم افزار ArcGIS که این قابلیت را دارد استفاده گردید.