سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضوان داودپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی

چکیده:

دخالت های بی رویه انسان مانند تبدیل اراضی مرتعی به دیم ایجاد تاسیسات و شبکه راه ها قطع بوته ها و سایر موارد سبب تشدید سرعت تغییرات پوشش زمین می شود برای بررسی این تغییرات نیاز به ابزاری است که به آسانی درزمانهای مختلف دردسترس باشد و بتواند تعییرات سریع پوشش زمین را مورد بررسی قراردهد یکی از این ابزارها که میتواندموثر باشد سنجش از راه دور است تحقیق حاضر با انگیزه یافتن روشی سریع و دقیق برا یطبقه بندی پوشش زمین با استفاده ازتصاویر ماهواره لندست ۷ درحوزه آبخیز هندودرا نجام شد تصاویر تهیه شده با استفاده از نقاط کنترلی زمین مرجع شدند با استفاده ازتکنیک های آشکارسازی و تجزیه و تحلیل تصاویر شاخص پوشش گیاهی NDVI, IPVI, RAI ,TVI, RVI و طبقه بندی نظارت شده درمحیط جی اس ای نرم افزار اویس انواع پوشش زمین شامل زراعت آبی زراعت دیم مرتع، باغ دریاچه مناطق مسکونی و صخره با دقت ۸۱٫۲۵ درصد از هم تفکیک شدند. استفاده از برخی شاخصهای گیاهی نتایج چندان رضایت بخش نیست و دقت ارزیابی ارقام پایینی را نشان میدهد.