سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اولادقره گوز – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی، آزمایشگاه پژوهشی کا
اعظم رشیدزاده – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی، آزمایشگاه پژوهشی کا

چکیده:

نانوکامپوزیت پلی آنیلین / مونت موریلونیت با استفاده از دو نوع خاک رس O-MMT و Na-MMT سنتز گردید و با تکنیکهایFT-IR ، هدایت سنجی و ولتامتری چرخه ای مورد ارزیابی قرار گرفت . اندازه گیری هدایت الکتریکی نشان داد که نانوکامپوزیت هادی میباشند . همچنین ولتامتری چرخه ای نشان داد که نانوکامپوزیت سنتز شده رفتار الکترواکتیو برگشت پذیر دارند . میزان حفاظت از
خوردگی پوششی از این نانوکامپوزیتها بر روی نمونه های آهنی در محیطهای خوردنده مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت . منحنی های تافل نشان داد که نانوکامپوزیت دارای خاصیت حفاظت از خوردکی می باشد .