سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین ایمانیه – بخش شیمی دانشگاه علوم پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
نعمت اله غیبی – دانشکده بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی قزوین
حمیده اقاحسینی – بخش شیمی دانشگاه علوم پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین

چکیده:

تهیه ی نانوترکیبات زیستی با استفاده از پلیمرهای طبیعی مانند پروتئین ها به کمک روشهای melt intercalation و یا solvent intercalation امکان پذیر می باشد در کار حاضر تهیه و شناسایی غشاهای نانو ترکیبی از جنس کلاژن / پلی وینیل الکل / نانوکلی اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفته و برای این کار ازمونهای شناسایی TGA,SEM,XRD و ازمون بررسی خواص مکانیکی به کاررفته است دراینکار ابتدا نانوذرات سدیم – مونت موریلونیت Na+_MMT نانوکلی به کمک نمکهای امونیم و فسفونیم اصلاح شده و به کمک طیف XRD اصلاح این نانوذرات را اثبات می شود نتایج نشان میدهد وارد نمودن نانوذرات اصلاح شده ی سدیم مونت موریلونیت به داخل شبکه غشاهای پلیمری COL/PVA منجر به بهبود خواص مکانیکی و پایداری حرارتی آنها گشته است.