سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه داور – دانشگاه کاشان پژوهشکده علوم و فناوری نانو
مسعود صلواتی نیاسری – کاشان دانشگاه کاشان دانشکده شیمی گروه شیمی معدنی

چکیده:

نانوذرات کربنات کلسیم با استفاده از روش نیمه- جامد از طریق اعمال حرارت بر پیش ماده ی معدنی کلسیم فتالات با موفقیت تهیه شد تاثیر دمای اعمال حرارت نسبت مولی مواد و مدت زمان انجام واکنش برروی خلوص ، اندازه ی ذرات و شکل نانوذرات بدست آمده مورد ارزیابی قرارگرفت محصولاتبدست آمده با تکنیکهای مختلف نظیر الگوی پراش پرتو ایکس XRD میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM میکروسکوپ الکترونی تونلی TEM، و طیف سنجی مادون قرمز FT-IR، مورد شناسایی قرارگرفت.