سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا علافچیان – لرستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود دانشکده علوم پایه گروه شیمی
راحله محمدزاده – اصفهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
علی اصغر انصافی – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده علوم پایه گروه شیمی

چکیده:

دراین تحقیق نانولوله های کربنی چنددیواره با استفاده از اسیدهای HNO3H2SO4 عامل دار میشوند سپس با استفاده از روش سیترات – ژل نانوکامپوزیت CNT-FeCr2O4 تهیه می شود طیف مادون قرمز FT-IR ساختار مولکول و عاملهای موجود در نمونه را برای ما مشخص کرد بوسیله پراش اشعه X مشخصات ساختاری نمونه مشخص می شود واندازه متوسط ذرات از فرمول شرر به دست می اید تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM نمونه به وضوح پوشش داده شدن یا پر شدن نانوذرات فریت کروم را برروی یا درون نانولوله ها نشان داد از تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM می توان به مورفولوژی و یکنواختی نمونه پی برد. پارامترهای مغناطیسی اشباع مغناطیسی Ms وادارندگی مغناطیسی Hc و پسماند مغناطیسی Mr با استفادها ز منحنی مغناطش دردمای اتاق اندازه گیری شد.