سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح الله ماهی جوشقانی – دانشگاه علم و صنعت
مسعود گودرزی – دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این تحقیق ابتدا سه ترکیب مختلف از پودرهای CaCO3 ، CaF2 و FeTiO3 با مقادیر وزنی ثابـت و C متغیـر تهیـه و تحـت عملیات کار مکانیکی به مدت 16 ساعت قرار گرفتند . پس از ساخت الکترود، سطحنشانی توسط روش جوشکاری قوس با الکترود پوشش – دار انجام شد . سپس آنالیز XRD روی سرباره هر پوشش و آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM ، XRM و سختی سـنجی روی پوشش انجام گرفت . نتایج نشان داد که کاربید تیتانیم بطور مستقیم از واکنش بین ایلمنایت و کربن در خلال جوشکاری بدست میآید . با افزایش کربن، توزیع و اندازه ذرات کاربید در ساختار افزایش و سختی افت پیدا میکند