سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا زنگنه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا دانشکده علوم گروه شیمی
رضا سعادت –

چکیده:

امرزه الکترودهای اصلاح شده کاربرد وسیعی در شیمی تجزیه پیدا نموده اند زیرا می توان با وارد نمودن یک واکنشگر خاص عملکرد الکتروشیمیایی الکترود را به نحو مطلوبی تغییر داد این الکترودها به سهولت قابل تهیه بوده و دارای حساسیت و گزینش پذیری بالایی در فرایندهای اکسایش و احیا پتانسیومتری و فرایندهای الکتروکاتالیزوری می باشند دراین تحقیق یک الکترود اصلاح شده ی پلیمری با غشای پلی پیرول دوپه شده با انیون سولفوسالسیلیک اسید SSA تهیه شد و در اندازه گیری یون جیوه با روشهای ولتامتری پالسی تفاضلی به کار گرفته شد. درابتد خصوصیات الکترودهای تهیه شده با استفاده از ولتامتری چرخه ای مورد بررسی قرارگرفت. اثر پارامترهای شیمیایی و دستگاهی مهم مورد بررسی قرارگرفته و شرایط بهینه مشخص گردید.