سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم بهروزیاننژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمدامین آهنگری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترگروه کامپیوتر

چکیده:

اولین گام در فرآیند طراحی کمپرسور طراحی مقدماتی می باشد. ارایه پارامترهای طراحی و تصویری اولیه بر مبنای ورودی های مشخص در مدت زمانی کوتاه از الزامات روش های طراحی توسعه یافته برای این فاز می باشند. لذا در این فاز معمولا از تئوری های ساده که از نقطه نظر محاسباتی سریع هستند جهت طراحی معکوس استفاده می شود. یکی از روش هایی که در طراحی مقدماتی آیرودینامیکی استفاده می شود روش تعادل شعاعی می باشد. در این مقاله ابتدا این روش به اختصار تشریح شده است. سپس دو روش گردابی آزاد و گردابی اجباری که خود مدلی ساده شده از روش تعادل شعاعی می باشند ارایه گریده اند. در همین راستا اقدام به طراحی یک کمپرسور با پارامترهای ورودی مشخص بر مبنای دوروش گردابی آزاد و اجباری شده است. بدین منظور ابتدا کمپرسور به صورت یک بعدی طراحی شده، آنگاه به کمک روش های گردابی آزاد و اجباری شکل سه بعدی پره تعیین شده است. طراحی برای دو حالت با نسبت فشار طبقه متفاوت انجام گرفته و مقایسه ای بین دو روش صورت گرفته است.