سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسداله اسدی – اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم گروه زیست شناسی
بهشته شادمان – اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم گروه زیست شناسی

چکیده:

یک داربست پلیمری متخلخل از پلیمر پلی لاکتیک کو گلیکولیک اسید PLGA با استفاده از روش Solvent casting/Salt Leaching ساخته شد. برای متخلخل کردن داربست از نمکهای الک شده با ابعاد مشخص استفاده شد. به منظور بررسی زیست سازگاری داربست و توپوگرافی سطحی مناسب جهت اتصال سلولی رده ی سلولی LNCap برروی داربست کشت داده شد. در نهایت داربست ساخته شده با استفاده از روش Solvent casting/Salt leachingو با منافذی در ابعاد ۴۲۵ میکرومتر با استفاده از ذرات نمک به عنوان کاندید مناسبی جهت تقلید از ماتریکس خارج سلول ECM برای استفاده های کلینیکی تشخیص داده شد.