سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا لطفی –
وحید کاشف –
بهزاد یونس آبادی –

چکیده:

اساسی ترین مفهوم در ارزیابی اندازه گیری های مربوط به وضعیت مالی و نتایج عملکرد سازمان ها ، مفهوم حفظ سرمایه است . از این دیدگاه ، تحقق سود واقعی به معنای پدید امدن مازادی است که برداشت و مصرف غیر تولیدی خللی در سرمایه اصلی پدید نیاورد . از آنجا که هر سازمان تجاری باید سالانه مبلغی را به عنوان سهم سود، بهره وام و مالیات بر درآمد به صاحبان سرمایه ، اعتبار دهندگان و مقامات دولتی بپردازد ، تشخیص اینکه مبالغ توزیع شده بازده سرمایه است یا بازگشت سرمایه اهمیت حیاتی دارد . عکس العمل سازمان های تجاری در قبال تغییرات منظم و پایدار یک متغیر ، باهزینه کمتر واطمینان بیشتر صورت می گیرد . اما زمانی که این تغییرات به صورت ناپایدار و نا منظم شکل می گیرند . شرایط نامطئنی ار ایجاد می کنند که تحت این شرایط تصمیمات اقتصادی با مخاطره و هزینهه بیشتریهمراه خواهند گردید از این رو شناسایی روند حرکتی متغیرهای اقتصادی چه به منظور کنترل آنها و چه به منظور تعدیل تاثیر آنها بر سایر متغیر های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . تورم و تایر آن بر سرمایه از جمله این موضوعات به شمار می رود.