سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نعمت اله چنگیزی – دانشکده فنی مهندسی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی گنابا
اصف زارع – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
محمدرضا دسترنج – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
امیرحسین خزائی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

دراین مقاله برای حل اقتصادی سیستم های تولید همزمان که با استفاده از چندین ژنراتور به مشتریان خاصی باس بارها از طریق قرار داد دو جانبه تحویل داده می شود از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شده است دراین روش محدودیتهای سیستم دوجانبه در تولید همزمان در نظر گرفته شده و پارامترهای الگوریتم ژنتیک برای عملیات همگرایی بررسی می شود و نیز سیستم ۳۰ باسه نمونه IEEE برای تست الگوریتم مورد بررسی قرارمی گیرد.