سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پوریا رنجبران – دانشجویکارشناسی ارشد منابع اب
مجید خلقی – دانشیار
عبدالحسین هورفر – دانشیار
شهاب عراقی نژاد – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی اب و خاک پردیس کش

چکیده:

الودگی ناشی از بارندگی و رواناب سطحی در شهرها بخصوص شهرهای ساحلی و عکس العمل آن در الوده سازی سواحل در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی در مناطق توریستی دنیا می باشد دراین تحقیق مدل تحلیلی – احتمالاتی به منظور براورد مقدار الودگی ناشی از رواناب در حوضه های شهری توسعه داده شد. مدل تهیه شده می تواند در حوضه های شهری چه ساحلی و چه غیرساحلی به کار گرفته شود و مقدار الودگی ها را در انتهای هر زیرحوضه شهری ارائه کند نتایج حاصل از این مدل می تواند به مدیران شهرها در اتخاذ تصمیمگیری های لازم جهت مدیریت بهتر کلان شهرها به خصوص در زمان وقوع رگبارهای شدید که منجر به ایجاد رواناب های الوده به الاینده های مختلف شهری می شود کمک کند.