سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود امیدوار قره اغاجی – دانشکده فنی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
جعفر حبیبی – دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
شهروز معاون – دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رهیافت خط تولدی نرم افزار با تاکید بر استفاده مجدد سیستماتیک و با برنامه ریزی از دارایی های تولید شده بستر لازم برای تحقق اهداف کیفی محصول و کسب و کار را برای سازمان ها و ذینفعان فراهم می کند این اهداف که در رهیافت خط تولید نرم افزار بیشتر مورد تاکید می باشند شامل بهبود زمان عرضه محصول به بازار کاهش هزینه های توسعه محصول نرم افزاری و افزایش قابلیت اطمینان می باشد از سوی دیگر در طی سالهای اخیر با گسترش عملکرد سازمان ها و فراهم شدن پیشرفتهای تکنولوژی در راستای شبکه و سیستمهای توزیع شده معماری سرویس گرا نیز جایگاه قابل توجهی در توسعه سیستمهای نرم افزاری با تاکید بر افزایش قابلیت تعامل پذیری و یکپارچه سازی سیستم ها پیدا کرده است و همچنین معماری سرویس گرا انعطاف پذیری سیستم نرم افزار ی را در قبال تغییرات کاربران را نیز افزایش میدهد دراین مقاله سعی شده است که رهنمودهای لازم برای ناحیه عملی توسعه مولفه مبتنی بر استفاده از رهیافت سرویس گرایی ارائه گردد.