سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – دانشگاه صنعت آب و برق
همایون برهمندپور – پژوهشگاه نیرو
محمد رحمانپوری – شرکت توزیع برق استان لرستان

چکیده:

امروزه بعلت مزایای فنی و اقتصادی ناشی از وجود خطوط HVCE در شبکه های AC کاربرد اینگونه خطوط در سیستمهای قدرت رو به ازدیاد می باشد . با توجه به ضرورت شبیه سازی سیستم های قدرت مجهز به خطوط HVDC ، نرم افزارهای محاسباتی می بایستی دارای توانایی مدل سازی و شبیه سازی خطوط HVDC در شبکه های قدرت را به همراه سایر اجزاء دارا باشند نرم افزار محاسباتی که در مرکز تحقیقات نیرو تهیه و تدوین گردیده است، بخشهای محاسباتی آن فاقد این قابلیت می باشد . در این مقاله چگونگی و روش ایجاد قابلیت شبیه سازی خطوط HVDC برای نرم افزار مذکور بررسی و نشان داده شده است . روش بکاررفته برای توسعه این نرم افزار، مبتنی برروش جبران سازی می باشد که در آن بدون اینکه ساختار برنامه نرم افزار موجود تغییر نماید قابلیت جدید در آن ایجاد مینماید و با استفاده از روش فوق محاسبات پخش بار نرم افزار ارتقاء می یابد . در مقاله حاضر روش بکار رفته شده در محاسبات پخش بار برروی یک شبکهAC مجهز به دو اتصال HVDCآزمایش شده و در آخر نتایج آن نیز تحلیل خواهد شد .