سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ندا مافی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد
اصغر صدیق زاده – دانشیار دانشگاه تهران
علی محمد هادیان – دانشیار دانشگاه تهران
قاسم شاهمرادی – کارشناس ارشد- سازمان انرژی اتمی

چکیده:

از مفاهیم توسعه پایدار استفاده هوشمندانه از منابع و حفاظت از محیط زیست می باشد. در این مقاله نتایج حاصل از بازیافت و استفاده بهینه از پسماندهای شیشه سدیم بوروسیلیکاتی جهت ساخت غشاءهای شیشه ای بعنوان یک مطالعه موردی از توسعه پایدار ارائه شده است. در این کار پژوهشی ساخت شیشه های متخلخل مورد استفاده در صنایع با استفاده از سینترینگ جزئی پودر بازیافتی شیشه سدیم بوروسیلیکاتی مورد مطالعه قرار گرفته است. پودر با اندازه دانه در محدوده mµ ۱۰۰- ۷۰ جهت ساخت این شیشه های متخلخل مورد استفاده قرار گرفت. سپس پودر مورد نظر با استفاده از دستگاه پرس تک محور، به شکل دیسک هایی با قطرmm 14 فشرده شدند. نمونه های فشرده شده در یک کوره الکتریکی در دمای c700 به مدت ۱ ساعت سینتر شدند.. تأثیر تاریخچه دمایی بر روند بلوری شدن قرصها توسط نمودارتفرق اشعه ایکس مورد مطالعه قرار گرفت. مورفولوژی و اندازه قطر تخلخل ها با استفاده از تصاویرمیکروسکوپ الکترونی روبشی تعیین شدند. در این کار پژوهشی، ما نایل به ساخت غشاهایی با خصوصیات فیزیکی و مکانیکی کنترل شده شدیم که نتایج حاصل از این بررسی ارایه خواهد شد.