سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدجمال میراحمدزاده اردبیلی – کارشناسی معماری

چکیده:

اگر واژه توسعه پایدار را درکنار واژه شهرسازی قرار دهیم بایداهداف وکاربردآنهارامشخص و واژهای به نام توسعه پایدار شهری ازآن استنباط کنیم چرا که مفهوم پایداری درعصرحاضرآنچنان اهمیتی پیدا کرده است که هر بحث معاصری درباره محیط زیست و معماری بدون توجه به این مفهوم بحثی ناتمام تلقی می گردد. از آنجا که امروزه جمعیت کشورهای جهان با روندی رو به رشد به سرعت در حال افزایش است و واز آنجا که رشد جمعیت با منابع محیط زیست ارتباطی مستقیم دارند درحالیکه این دو درتقابل با یکدیگرند زیرا همچنانکه رشد اتفاق می افتد منابع مصرف می شود استفاده بی رویه ازمنابع منجربه مسائل مختلف ازجمله آلودگی هوا، آب وخاک و . . . میشود. معماری پایدار در جهت پایداری توسعه پایدار شهر قدم بر می دارد هرساختمان پایدارآینده شهری پایدار است که اگرمعماری پایدار در هر ساختمان موردتوجه واجرا باشد دراین صورت شهر را می توان جایی برای زندگی دانست.