سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جمال شیبه – دانشجوی کارشناسی ارشد
بهمن خسروی پور – استادیار دانشگاه کشاورزی رامین
طهماسب مقصودی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

پدیده بیکاری از معضلات مهم اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود که موجب بروز ناهنجاریهای فراوان درزمینه های گوناگون می گردد جامعه ما نیز مساله افزایش تعداد بیکاران مواجه می باشد که اگر با این پدیده از ابتدا و بصورت ریشه ای مقابله نگردد بحرانهای بزرگ و غیرقابل جبرانی ایجاد خواهد نمود یکی از مباحثی که درسالهای اخیر بمنظور توسعه اشتغال رواج یافته و درخصوص آن نظریه پردازهای بسیاری انجام شده است کارآفرینی است بررسی های صورت گرفته درسالهایا خیر نشان دهنده کاهش تمایل کارجویان به ا شتغال بخش کشاورزی است کمیته امداد امام خمینی ره به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای حمایتی کشور توانمندسازی محرومان رادربرنامه کاری خود قرار داده است و با تاکید براین مساله که اکثر مددجویان تحت حمایت این نهاد از دهک های پایین جامعه بوده است و عمدتا ساکن مناطق روستایی مباشد پتانسیل لازم جهت فعالیت دربخش های کشاورزی را دارا م یباشد هدف از انجام این ماقله شناسایی زمینه های کارافرینی دربخش کشاورزی توسط مددجویان کمیته امام خمینی ره می باشد نتایج بدست آمده نشان داده علیرغم آن که بخش اعظم جمعیت تحت حمایت کمیته امداد درمناطق روستایی زندگی می کنند و آشنایی ان ها با مشاغل کشاورزی بیشتر از سایر مشاغل است و ازطرفی وجود فقر و بیکاری ضعف دانش و نداشتن سرمایه موجب شده تا این قشر از جامعه علیرغم وجود پتانسیل های موجود انگیزه لازم جهت ورود به عرضه کارو تلاش را از دست بدهند