سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

بیژن مهدوی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس علوم و تحقیقات چهارمهال و بختیاری
اردشیر کاوسی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس علوم و تحقیقات چهارمهال وبختیاری

چکیده:

یکی از ارزشمندتری ن دارایی های موجود در پروژه ها دانش ایجاد شده در حین اجرای آنهاست. ایندانش ها در صورت شناسایی، کسب و انتشار مناسب، می توانند منبعی مطلوب برای استفاده در هدایت پروژههای آتی باشند. به منظور مدیریت منظم دانش از پروژه های گذشته باید فرایندی نظام مند برای شناسایی،کسب، ذخیره سازی و انتشار /انها در سازمان تعریف شود.مدیریت دانش (KM) عبارت مهمی در صنعت IT شده است. مدیریت دانش شامل ایجا د ، امنیت،هماهنگی ، پیوند ، بازیابی و توزیع دانش است . در پروژه های ساخت و ساز، سوالات چه چیز را و چگونه تنهادر ذهن افراد خاصی وجود دارد. از این دانش می توان دوباره استفاده کرد و آن را در بین مهندسین وکارشناسانی که در این پروژه همکاری دارند به اشترک گذاشت تا پروسه ساخت و ساز پیشرفت بهتری داشتهباشد و زمان و هزینه کمتری در پروژه صرف شود . به اشتراک گذاری و استفاده دوباره از دانش به حصول ونگهدار ی دانش ضمنی و صریح به عنوان دارایی یک شرکت بستگی دارد . استفاده موثر از اطلاعا ت وتکنولوژی های وب در پروژه ساخت و ساز این امکان را می دهد که بتوان دانش را به دست آورد و آن را برایپروژه های آینده مدیریت کرد. این مقاله کاربرد مدیریت دانش در پروژه های ساخت و ساز پیمان کاران رابررسی می کند. این مقاله روش های مدل سازی IDEF (مدل سازی تابعی تعریفی مجتمع) را معرفی می کند و یک پیش الگو برای طراحی سیستم های مدیریت دانش ارائه می کند. از سیستم CONABKM در یک پروژه ساخت بزرگراه استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که به اشتراک گذاری دانش در مراحل ساخت و ساز به صورت مناسب صورت گرفته است. نتایج مرتبط شده نشان می دهند که با به کارگیری از آخرین تکنولوژی های وب ، مبادله دانش و ذخیره سازی دانش و روش های اجرا ، سیستم CONABKM ابزاری موثر برای همه کارشناسان و مهندسین می باشد.