سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی زاهدی فر –
حسین پور –

چکیده:

در این گزارش یک برنامه جدید برای تولید و شبیه سازی پیک ترمولومینسانس در نانوذرات با استفاده از روش مونـت کارلو معرفی می شود . این برنامه با استفاده از چند پارا متر قابل تنظیم که به خصوصیات فیزیکی سیـستم و احتمـالات مطـرح در آنهـا وابسته هستند و تغییر دادن این پارامتر ها می تواند پیکهای متفاوتی را تولید کند که با پیکهای مشاهده شده در نانوذرات به خوبی قابل ١
تطبیق هستند