سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهه شبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندکرمان
مهدی امیدوار – کارشناس ارشد اکتشاف نفت
عباس بحرودی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از روشهای بسیار مفید و جامع در مطالعه مخازن مدلسازی مخازن می باشد بررسی و مدلسازی سه بعدی مخازن هیدروکربنی از مبانی اولیه جهت شناخت جامع و شبیه سازی و تطابق تاریخچه تولید مخازن زیرزمینی می باشد از آنجا که میدان سفیدزاخور از جمله میادینی است که تا به حال هیچگونه مطالعه ای از نظر مدلسازی برروی آن صورت نگرفته است مطالعه حاضر با هدف ایجاد مدل همه جانبه برای استفاده متخصصان در جهت بهبود امر برنامه ریزی هایتوسعه ای اینده میدان صورت پذیرفته است دراین پروژه از روشهای زمین امار کریجینگ برای تهیه مدل سهبعدی خصوصیاتمخزنی سازند دشتک استفاده شده است جهت کاربردی کردن این مطالعات و به دست اوردن خروجی قابل انتشار، کلیه لاگهای رانده شده به داخل چاه سفید زاخور بررسی شده اند و در نهایت با مدل ساخته شده سه بعدی تخلخل و مدل نوین مشتق دوم که بصورت غیرمستقیم نحوه توزیع شکستگی ها را در میدان نشان میدهد تطابق وارتباط همه جانبه ای بین میدان سفید زاخور با میدان گازی دریایی دی صورت پذیرفت.