سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمجتبی حامدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
مسعود عسکری – استادیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تولید نانوتیوب های خود سازمان یافته TiO2 به وسیله آندایزینگ تیتانیم در محلول های حاوی فلئورید ، روش نسبتاً جدیدی است که قابلیت بسیار زیادی در تولید آرایه های نانوتیوب TiO2 با نظم بسیار زیاد واندازه کنترل شده دارد. در این پژوهش ابتدا فیلم های نازک نانوتیوب TiO2 به وسیله آندایزینگ تیتانیم خالص در الکترولیت های آلی دی متیل فرمامید و اتیلن گلیکول حاوی مقادیر متفاوتی از یون فلئور تولید شد و تاثیر پتانسیل و و همچنین نوع الکترولیت بر مورفولوژی ، شکل و اندازه ی نانوتیوب های تولیدی به وسیله ی آنالیز SEM موردمطالعه قرارگرفت.